นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเทคโนโลยีการจัดการ มทส. ชั้นปีที่ 4 นางสาวฤทัยชนก จันณรงค์ รับรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา "สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา" ประเภทเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559  ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์  เทศบาลนครนครราชสีมา                       นางสาวฤทัยชนก เป็นหัวหน้าทีมจิงโจ้น้อยสีแสดทอง ร่วมกับสมาชิกอีก 4 คน จัดทำ "โครงการปลูกชีวิต ปลุกใจ ปลุกผ้าซิ่นไท-ยวน" ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมพัฒนาและอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมือง ของชาวชุมชนไท-ยวน บ้าน...
More

ขอเชิญร่วมงานจัดแสดงผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

  สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/itshowcase2017/posts/245327462573589:0  
More