กิจกรรมพบปะ พูดคุย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

meeting

 

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จัดกิจกรรมพบปะ พูดคุย ในโอกาสอำลาตำแหน่ง คณบดี (ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน) รองคณบดี (ผศ.ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล) รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย (ผศ.ดร.ธรา อั่งสกุล) ในโอกาสนี้ คณบดี ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแทนคำขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย