รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดคลิปวิดีโอระดับประเทศ “ศาสตร์พระราชา” นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกวรรณ เทพปาน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดคลิปวิดีโอระดับประเทศ “ศาสตร์พระราชา” ในงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (เด็กไทยกับไอที ปี ๕) ได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม