สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชา IST SUT Academic Network (ISAN) โดยมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจากสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วม