สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมจัดกิจกรรมจิตอาสา และรับประทานอาหารร่วมกันเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ซึ่งอยู่ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยในกิจกรรมมีการเลี้ยงอาหาร สันทนาการ และมอบของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมรับประทานอาหารร่วมกันเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

45236

45235

45234

7281

7280

7279

1197

1196

1195 1194

1193

1192

 

s__2342982

s__2342975

s__2342981

s__2342980

s__2342979

s__2342978

s__2342977

s__2342976