ทีม To be rich ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน THAIFA

🎉 ทีม To be rich 🤝

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 🏆
การแข่งขัน THAIFA Challenge in University#1 
เนื่องในงาน THAIFA Day 2561

ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1.นายณรงค์ฤทธิ์ กโนทร ปี3 วิศวกรรมโยธา
2.นส.จุฬาลักษณ์ คำอ่อน ปี3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.นส.พรชิตา รัตนนิชาญ ปี3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.นส.สุทธิดา โนรีย์ ปี2 เทคโนโลยีการจัดการ

อาจารย์พี่เลี้ยง 👩‍🏫 อาจารย์ ดร.สรียา วิจิตรเสถียร