นักศึกษานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มทส. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด viral clip

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มทส.
คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด viral clip
โครงการ "อีกนิดพิชิตเอดส์ (AIDS-Almost Zero)
รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท

.............................................
นักศึกษาเจ้าของผลงานได้แก่
นายเกดิต สื่อกลาง
นายสุวจักร กิติศรีวรพันธ์
นายอภิเชษฐ์ หงษา
นางสาวเสาวลักษณ์ ปานแก้ว

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวด viral clip โครงการ "อีกนิดพิชิตเอดส์ (AIDS-Almost Zero) จัดโดย มูลนิธิรักษ์ไทย ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยมีคุณอานันท์ ปันยารชุน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการอีกนิดพิชิตเอดส์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

คลิปวีดีโอ โครงการประกวด Viral Video

คลิปวีดีโอ โครงการประกวด Viral Videoหัวข้อ “อีกนิดพิชิตเอดส์” AIDS – ALMOST ZEROชิงรางวัล “Popular Vote” จากการ Like & Shareกติกา : นับคะแนนจาก Like & Share มากที่สุด(โดยต้องทำทั้ง 2 อย่าง) เริ่มนับตั่งแต่ 15 -29 มกราคม 2561หมายเหตุ : กรรมการได้พิจารณาและคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด..........................................................................ชื่อทีม : หอยหลอด ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา..........................................................................- คลิปดังกล่าวเหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป- ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง- Viral Clip เป็นผลงานของนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวดในโครงการอีกนิดพิชิตเอดส์ ที่ถูกตีความโดยนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวด ยังไม่มีการตัดต่อหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ (ซึ่งไม่ต้องการที่จะพาดพิงบุคคลหรือหน่วยงานใด)........................................................................#AIDSAlmostZero#อีกนิดพิชิตเอดส์#ViralClipAIDS#คลิปยุติเอดส์

โพสต์โดย AIDS Almost Zero เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018