นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 ชนะเลิศการออกแบบสื่อโปสเตอร์

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 ชนะเลิศการออกแบบสื่อโปสเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกวรรณ นิลประทีปปรีชา นางสาวณัฐดาภรณ์ อยู่ประทานพร และ นายภาณุโรจน์ จิตร์สุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 ชนะเลิศการออกแบบสื่อโปสเตอร์ หัวข้อ โลกอาชีพยุคดิจิทัล ในงานนัดพบตลาดนัดแรงงานเชิงคุณภาพ (KORAT SMARTJOBS IT 2018) วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา

ได้รับทุนการศึกษา 5000 บาทพร้อมเกียรติบัตร