ข่าวประชาสัมพันธ์
2007.03.15 ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมงาน 10 ปี IT Reunion @ Home
2007.03.14 สั่งซื้อของที่ระลึกงาน 10 ปี IT Reunion @ Home
2007.03.14 ภาพกิจกรรมงาน 10 ปี IT Reunion @ Home
2007.03.13 ข้อความถึงศิษย์เก่าจาก อ.ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน
2007.02.28 รศ.ดร. คณิต ไข่มุกด์ | สรชัย กมลลิ้มสกุล IT#1 เชิญศิษย์เก่าร่วมงาน

อ่านทั้งหมด

 

รู้หรือไม่ ?
2007.02.01 รู้จักตราสัญลักษณ์ 10 ปีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2007.02.01 พัฒนาการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทส มีที่มาอย่างไร
2007.02.01 เว็บไซต์นี้แสดงผลได้สมบูรณ์ ในทุกๆ browser (Internet Explorer 6.0 ++
FireFox 1.5.0 ++, Opera 8.0 ++ etc.. )

อ่านทั้งหมด

 


กิจกรรมคืนสู่เหย้า 10 ปีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เล็ก IT#1

ถึงเวลา IT. คืนรัง

ตอนนี้กิจกรรมคืนสู่เหย้า ของพวกเรา IT@ SUT ก็มาถึงอย่างเป็นทางการ แล้ว โดยงานนี้เรามีชื่อ ของงานครั้งนี้ว่า

"10 ปี IT Reunion @ Home" หวังว่าพวกเรา
ชาว IT ทุกคนจะมาร่วมแสดงความยินดี และ
พลังความสามัคคีของเรา ให้ทุกคนประจักษ์ นะคะ

คำเชิญจากอาจารย์

อาจารย์จากสาขาวิชา และ
สำนักวิชาต่างมีความยินดี
ในโอกาสที่ศิษย์เก่า จะ
เดินทางมาร่วมกิจกรรม
"10 ปี IT Reunion @
Home"

นำโดย ร.ศ. ประภาวดี สืบสนธิ์ คณบดีสำนัก
วิชาเทคโนโลยีสังคม และ อาจารย์สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)

ร่วมแสดงพลังเล็ก ๆ

คณะทำงานขอเชิญชวน
ให้ชาว IT. ทุกคนร่วม
สร้างสีสันโดยการนำ
ภาพ Display เกี่ยวกับ
กิจกรรมสำคัญของ

พวกเราชาว IT. ทุกคน สำหรับใครที่มีไอเดีย
ที่แปลกแตกต่าง หรือ ต้องการแสดงฝีมือ
สามารถส่งภาำพ Display ของท่านมาได้ที่
leksorachai@gmail.com