ตราสัญลักษณ์ 10 ปีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความหมายขององค์ประกอบ
วงกลม ความกลมเกลียว,เป็นอันหนึ่งอันเดียว,ความสามัคคีของคนในสาขาวิชา
ลายเส้น แสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มในการมุ่งพัฒนาไปเรื่อยๆ
รูปหกเหลี่ยม แสดงถึงการเชื่อมโยง ความสัมพันธ์กัน
ข้อความ บ่งบอกถึงการครบรอบ 10 ปี ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทส
ความหมายของสี
วงกลม/สีฟ้าเข้ม ความหนักแน่นเป็นปึกแผ่น,สามัคคี
ตัวอักษร IT/ฟ้าน้ำทะเล ความสดใส,นำสมัย,เรียบง่าย
ลายเส้น/สีฟ้า เป็นสีประจำของสาขาวิชาเทคโนโลยีสังคม,สดใส ร่าเริง,ทันสมัย
ข้อความ/เทาเข้ม สื่อถึงความเป็นเทคโนโลยี,สมัยใหม่,ความก้าวหน้า และปัญญา
รูปหกเหลี่ยม/สีฟ้า เล่นระดับความเข้ม แสดงถึงความหลากหลายที่มีอยู่ในสาขาวิชา
ผลงานการออกแบบของ นางสาวเป็นหนึ่ง ศรีสุภาพ (ขิง) IT#8

สัญลักษณ์กิจกรรม "10 ปี IT Reunion @ Home"
ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2550

กิจกรรมคืนสู่เหย้า 10 ปีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เล็ก IT#1

ถึงเวลา IT. คืนรัง

ตอนนี้กิจกรรมคืนสู่เหย้า ของพวกเรา IT@ SUT ก็มาถึงอย่างเป็นทางการ แล้ว โดยงานนี้เรามีชื่อ ของงานครั้งนี้ว่า

"10 ปี IT Reunion @ Home" หวังว่าพวกเรา
ชาว IT ทุกคนจะมาร่วมแสดงความยินดี และ
พลังความสามัคคีของเรา ให้ทุกคนประจักษ์ นะคะ

คำเชิญจากอาจารย์

อาจารย์จากสาขาวิชา และ
คณะวิชาต่างมีความยินดี
ในโอกาสที่ศิษย์เก่า จะ
เดินทางมาร่วมกิจกรรม
"10 ปี IT Reunion @
Home"

นำโดย ร.ศ. ประภาวดี สืบสนธิ์ คณบดีสำนัก
วิชาเทคโนโลยีสังคม และ อาจารย์สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)

ร่วมแสดงพลังเล็ก ๆ

คณะทำงานขอเชิญชวน
ให้ชาว IT. ทุกคนร่วม
สร้างสีสรรค์โดยการนำ
ภาพ Display เกี่ยวกับ
กิจกรรมสำคัญของ

พวกเราชาว IT. ทุกคน สำหรับใครที่มีไอเดีย
ที่แปลกแตกต่าง หรือ ต้องการแสดงฝีมือ
สามารส่งภาำพ Display ของท่านมาได้ที่
leksorachai@gmail.com