วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2550
ภาคบ่าย    
12.30 – 13.30   ลงทะเบียน ณ สนามกีฬาสุรพลากรีฑาสถาน
13.30 – 13.40   ผศ. ดร. ลัดดา โกรดิ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม
13.30 – 16.00   ActivITy time และ กีฬา
16.00 – 16.15    แต่ละรุ่นเลือกตัวแทนเข้าประกวด IT 3G Challenge ทุกรุ่นส่งตัวแทนทุกประเภท ประเภทละ 1 คน /นัดหมายภาคค่ำ
การแต่งกาย : ชุดพร้อมลุย
ภาคค่ำ    
18.00 – 19.00   ลงทะเบียน ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 และชมนิทรรศการ
19.00 – 19.10   ผศ. ดร. ลัดดา โกรดิ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชากล่าวเปิดงาน
19.10 – 19.15   ชมวิดีทัศน์ ชุดที่ 1
19.15 – 19.25   การแสดงชุดที่ 1
19.25 – 19.40    การแสดงวง IT BAND
19.40 – 19.50   การแสดงชุดที่ 2 โดย IT#10 
19.50 – 20.10   เกมและกิจกรรมสันทนาการ ช่วงที่ 1 ทศกัณฑ์ 10 ปี IT
20.10 – 20.20   ชมวิดีทัศน์ ชุดที่ 2
20.20 – 20.40   เปิดตัวผู้เข้าประกวด IT 3G Challenge ผู้เข้าประกวดชุดที่ 1 แนะนำตัวและตอบคำถาม กองเชียร์มอบดอกไม้
20.40 – 20.50   การแสดงชุดที่ 3 โดย IT#9
20.50 – 21.10   ผู้เข้าประกวดชุดที่ 2 แนะนำตัวและตอบคำถาม กองเชียร์มอบดอกไม้
21.10 – 21.30   เกมและกิจกรรมสันทนาการ ช่วงที่ 2 ท้าเรียง 10 ปี IT / IT Small talk
21.30 – 21.50   ผู้เข้าประกวดชุดที่ 3 แนะนำตัวและตอบคำถาม กองเชียร์มอบดอกไม้
21.50 – 22.10   ประมูลของรักอาจารย์
22.00 – 22.10   ประกาศผล และมอบรางวัล
22.10 – 22.30   การแสดงวง IT BAND
22.30 – 22.40   การแสดงจากอาจารย์ที่คุณจะได้เห็นเพียงครั้งเดียวในรอบ 10 ปี
22.40 – 22.50   วิดีทัศน์ชุดที่ 3
22.50 – 23.10   การแสดงวง IT BAND
23.10   ร่วมร้องเพลงมาร์ชสุรนารี / ปิดงาน / พิธีกรนัดหมายกิจกรรมวันที่ 11
การแต่งกาย : ชุดไปรเวทแบบสุภาพ (ไม่จำเป็นต้องเป็นสูท หรือชุดราตรี)
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2550
ภาคเช้า    
09.00 – 10.00   ไหว้ รศ.ดร.กริช สืบสนธิ์
10.00 – 11.00   ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม
11.00 – 12.00   รับประทานอาหารกลางวัน (แบบเดียวกับพระฉัน)
12.00 – 14.00   Function Talk : ฟัง ฉัน คุย
(แนะนำประสบการณ์และความคิดเห็นต่อหลักสูตร)
ทุกหลักสูตรรวมกัน ที่ห้อง 1500
14.00 – 14.30   มินิทอล์คโชว์ โดย อ. ดร. วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน
    รศ. ดร. ประภาวดี สืบสนธิ์ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมกล่าวปิดกิจกรรม
การแต่งกาย : ชุดไปรเวทแบบสุภาพ
* กิจกรรมต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กิจกรรมคืนสู่เหย้า 10 ปีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เล็ก IT#1

ถึงเวลา IT. คืนรัง

ตอนนี้กิจกรรมคืนสู่เหย้า ของพวกเรา IT@ SUT ก็มาถึงอย่างเป็นทางการ แล้ว โดยงานนี้เรามีชื่อ ของงานครั้งนี้ว่า

"10 ปี IT Reunion @ Home" หวังว่าพวกเรา
ชาว IT ทุกคนจะมาร่วมแสดงความยินดี และ
พลังความสามัคคีของเรา ให้ทุกคนประจักษ์ นะคะ

คำเชิญจากอาจารย์

อาจารย์จากสาขาวิชา และ
คณะวิชาต่างมีความยินดี
ในโอกาสที่ศิษย์เก่า จะ
เดินทางมาร่วมกิจกรรม
"10 ปี IT Reunion @
Home"

นำโดย ร.ศ. ประภาวดี สืบสนธิ์ คณบดีสำนัก
วิชาเทคโนโลยีสังคม และ อาจารย์สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)

ร่วมแสดงพลังเล็ก ๆ

คณะทำงานขอเชิญชวน
ให้ชาว IT. ทุกคนร่วม
สร้างสีสรรค์โดยการนำ
ภาพ Display เกี่ยวกับ
กิจกรรมสำคัญของ

พวกเราชาว IT. ทุกคน สำหรับใครที่มีไอเดีย
ที่แปลกแตกต่าง หรือ ต้องการแสดงฝีมือ
สามารส่งภาำพ Display ของท่านมาได้ที่
leksorachai@gmail.com