ค่าลงทะเบียนศิษย์เก่า
ลงทะเบียนระหว่าง 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2550
  ค่าลงทะเบียนศิษย์เก่ารุ่น 1 – 7 600 บาท (ได้รับของที่ระลึก เข็มกลัด แก้ว และCD งาน)
  ค่าลงทะเบียนผู้ติดตาม 600 บาท (ได้รับของที่ระลึก เข็มกลัด และแก้ว)
  พิเศษสุด หลานสาขาเข้างานฟรี (พ่อหรือแม่จบ IT@SUT)
ลงทะเบียนระหว่าง 1 – 10 มีนาคม 2550
  ค่าลงทะเบียนศิษย์เก่ารุ่น 1 – 7 800 บาท (ได้รับของที่ระลึก เข็มกลัด แก้ว และCD งาน)
  ค่าลงทะเบียนผู้ติดตาม 800 บาท (ได้รับของที่ระลึก เข็มกลัด และแก้ว)
  พิเศษสุด หลานสาขาเข้างานฟรี (พ่อหรือแม่จบ IT@SUT)
จองห้องพักที่สุรสัมนาคาร
  ราคาสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทส ห้องละ 500 บาท / ห้อง / คืน ไม่รวมอาหารเช้า
  (1 ห้อง พักได้ 2 คน มี 2 เตียง)
  (ถ้าร่วมงานตามปกติ จอง 1 วันก็พอ เช็คอินวันที่ 10 เช็คเอ้าท์ วันที่ 11 ก่อนเที่ยง)
 

 

หากต้องการจองห้องพักสุรสัมนาคาร กรุณาโอนเงินมาพร้อมค่าลงทะเบียน

 
รูปแบบการลงทะเบียน และจองที่พัก
  การลงทะเบียนศิษย์เก่าแต่ละรุ่นสามารถติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานประจำรุ่น ซึ่งจะมีรายละเอียดในการโอนเงินตามแบบฟอร์มด้านล่าง (ไฟล์ .xls) โดยเมื่อโอนเงินแล้วให้ Fax หรือ E-mail แบบฟอร์มที่กรอกข้อความแล้ว พร้อมหลักฐานการโอนไปให้ผู้ประสานงานในแต่ละรุ่น
รายชื่อผู้ประสานงานรุ่น
รุ่น 1 กำไร อิ่มเรือง (อ้อม)
Download แบบฟอร์มโอนเงิน
รุ่น 2 จินตวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (ต้อง)
Download แบบฟอร์มโอนเงิน
รุ่น 3 ธนภรณ์ กองกาญจนะ (เตย)
Download แบบฟอร์มโอนเงิน
รุ่น 4 ภัทรพงศ์ นิรุตตินานนท์ (จิ๊ว)
Download แบบฟอร์มโอนเงิน
รุ่น 5 ศศิธร ชนะวงศ์วิสุทธิ์ (โบว์)
Download แบบฟอร์มโอนเงิน
รุ่น 6 อานนท์ ชาติมนตรี (ตั้ม)
Download แบบฟอร์มโอนเงิน
รุ่น 7 ชุติมา วุฒิเขตร์ (นุ่น)
Download แบบฟอร์มโอนเงิน
โคราช และประสานงานกลาง สรชัย กมลลิ้มสกุล (เล็ก)
Download แบบฟอร์มโอนเงิน
 
   

กิจกรรมคืนสู่เหย้า 10 ปีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เล็ก IT#1

ถึงเวลา IT. คืนรัง

ตอนนี้กิจกรรมคืนสู่เหย้า ของพวกเรา IT@ SUT ก็มาถึงอย่างเป็นทางการ แล้ว โดยงานนี้เรามีชื่อ ของงานครั้งนี้ว่า

"10 ปี IT Reunion @ Home" หวังว่าพวกเรา
ชาว IT ทุกคนจะมาร่วมแสดงความยินดี และ
พลังความสามัคคีของเรา ให้ทุกคนประจักษ์ นะคะ

คำเชิญจากอาจารย์

อาจารย์จากสาขาวิชา และ
คณะวิชาต่างมีความยินดี
ในโอกาสที่ศิษย์เก่า จะ
เดินทางมาร่วมกิจกรรม
"10 ปี IT Reunion @
Home"

นำโดย ร.ศ. ประภาวดี สืบสนธิ์ คณบดีสำนัก
วิชาเทคโนโลยีสังคม และ อาจารย์สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)

ร่วมแสดงพลังเล็ก ๆ

คณะทำงานขอเชิญชวน
ให้ชาว IT. ทุกคนร่วม
สร้างสีสรรค์โดยการนำ
ภาพ Display เกี่ยวกับ
กิจกรรมสำคัญของ

พวกเราชาว IT. ทุกคน สำหรับใครที่มีไอเดีย
ที่แปลกแตกต่าง หรือ ต้องการแสดงฝีมือ
สามารส่งภาำพ Display ของท่านมาได้ที่
leksorachai@gmail.com