ข้อความถึงศิษย์เก่า จาก อ.ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน
 

ถึงศิษย์เก่า ไอที ทุกคน

ศิษย์เก่า คือปัจจัยหลักอันหนึ่งในการพัฒนา มทส ให้ก้าวไกล นอกจากผลงานของ คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 
ศิษย์เก่าต้องทำให้ศิษย์ปัจจุบันมีความภูมิใจใน มทส เพราะ มทส เป็นสถาบันที่ทำให้ศิษย์เก่ามีวันนี้  ในขณะเดียวกันศิษย์ปัจจุบันก็รับช่วงต่อ และต้องทำให้ดีกว่ารุ่นพี่ที่ทำไว้ ผมอยากให้ศิษย์เก่าพยายามสร้างอะไรให้บ้านเกิดแห่งนี้ภูมิใจในตัวของศิษย์เก่าเสมอ ผมเองภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่าทุกสถาบันที่ได้เรียนมาตั้งแต่โรงเรียนเทพศิรินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยที่ประเทศฝรั่งเศส ด้วยความตระหนักว่าตัวผมเองเกิดมาจากสถาบันเหล่านี้ ผมจึงต้องมีความกตัญญู และรู้คุณ
 
นับจากนี้ไป ศิษย์เก่าต้องร่วมเป็นกำลังสำคัญของสาขาไอที เพื่อเป้าหมายที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็ง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่ากับสาขาฯ  ผมขอให้พวกเราศิษย์เก่า ไอที เริ่มผนึกกำลังกันอย่างจริงจัง ตั้งแต่วันนี้
 
ด้วยความปรารถนาดียิ่งครับ

วิศิษฏ์พร วัฒนวาทิน
8 มีนาคม 2550  

กิจกรรมคืนสู่เหย้า 10 ปีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เล็ก IT#1

ถึงเวลา IT. คืนรัง

ตอนนี้กิจกรรมคืนสู่เหย้า ของพวกเรา IT@ SUT ก็มาถึงอย่างเป็นทางการ แล้ว โดยงานนี้เรามีชื่อ ของงานครั้งนี้ว่า

"10 ปี IT Reunion @ Home" หวังว่าพวกเรา
ชาว IT ทุกคนจะมาร่วมแสดงความยินดี และ
พลังความสามัคคีของเรา ให้ทุกคนประจักษ์ นะคะ

คำเชิญจากอาจารย์

อาจารย์จากสาขาวิชา และ
คณะวิชาต่างมีความยินดี
ในโอกาสที่ศิษย์เก่า จะ
เดินทางมาร่วมกิจกรรม
"10 ปี IT Reunion @
Home"

นำโดย ร.ศ. ประภาวดี สืบสนธิ์ คณบดีสำนัก
วิชาเทคโนโลยีสังคม และ อาจารย์สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)

ร่วมแสดงพลังเล็ก ๆ

คณะทำงานขอเชิญชวน
ให้ชาว IT. ทุกคนร่วม
สร้างสีสรรค์โดยการนำ
ภาพ Display เกี่ยวกับ
กิจกรรมสำคัญของ

พวกเราชาว IT. ทุกคน สำหรับใครที่มีไอเดีย
ที่แปลกแตกต่าง หรือ ต้องการแสดงฝีมือ
สามารส่งภาำพ Display ของท่านมาได้ที่
leksorachai@gmail.com