2007.02.23 ประกาศเรื่องค่าลงทะเบียนสำหรับรุ่น 7
2007.02.12 เปิดตัวมาสค๊อตประจำงาน 10 ปี IT Reunion @ Home
2007.02.19 เชิญชวนดาวน์โหลด Wallpaper
ข่าวประชาสัมพันธ์
2007.02.08 อ. ดร. วัรพงษ์ พลนิกรกิจ | อ.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง เชิญศิษย์เก่าร่วมงาน
2007.02.06 ตะลึงยอดคนลงทะเบียน ศิษย์ปัจจุบันน้ำตานองหน้า
2007.02.06 ผศ. ดร. ลัดดา โกรดิ | อ.น.ต. เถกิงศักดิ์ ชัยชาญเชิญศิษย์เก่าร่วมงาน
2007.02.06 เพิ่มช่องทางลงทะเบียนสำหรับคนที่อยู่โคราชโดยเฉพาะ
2007.02.06 ศิษย์เก่า IT รุ่น 1 - 7 ลงทะเบียนได้อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้
2007.02.01 รศ. ดร. ประภาวดี สืบสนธิ์ | อ.ดร. วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน เชิญศิษย์เก่า เข้าร่วมงาน
2007.02.01 ดาวน์โหลดภาพ display MSN งาน 10 ปี IT Reunion @ Home
2007.02.01 ขอภาพกิจกรรมต่างๆขณะกำลังศึกษาอยู่ที่ IT@SUT เพื่อประกอบการจัดงาน

กิจกรรมคืนสู่เหย้า 10 ปีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เล็ก IT#1

ถึงเวลา IT. คืนรัง

ตอนนี้กิจกรรมคืนสู่เหย้า ของพวกเรา IT@ SUT ก็มาถึงอย่างเป็นทางการ แล้ว โดยงานนี้เรามีชื่อ ของงานครั้งนี้ว่า

"10 ปี IT Reunion @ Home" หวังว่าพวกเรา
ชาว IT ทุกคนจะมาร่วมแสดงความยินดี และ
พลังความสามัคคีของเรา ให้ทุกคนประจักษ์ นะคะ

คำเชิญจากอาจารย์

อาจารย์จากสาขาวิชา และ
คณะวิชาต่างมีความยินดี
ในโอกาสที่ศิษย์เก่า จะ
เดินทางมาร่วมกิจกรรม
"10 ปี IT Reunion @
Home"

นำโดย ร.ศ. ประภาวดี สืบสนธิ์ คณบดีสำนัก
วิชาเทคโนโลยีสังคม และ อาจารย์สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)

ร่วมแสดงพลังเล็ก ๆ

คณะทำงานขอเชิญชวน
ให้ชาว IT. ทุกคนร่วม
สร้างสีสรรค์โดยการนำ
ภาพ Display เกี่ยวกับ
กิจกรรมสำคัญของ

พวกเราชาว IT. ทุกคน สำหรับใครที่มีไอเดีย
ที่แปลกแตกต่าง หรือ ต้องการแสดงฝีมือ
สามารส่งภาำพ Display ของท่านมาได้ที่
leksorachai@gmail.com