ประกาศเรื่องค่าลงทะเบียนสำหรับรุ่น 7
 
เนื่องจากมี IT #7 ส่วนหนึ่งได้แจ้งว่า รุ่น 7 พึ่งจบเมื่อเดือนธันวาคม และบางส่วนยังไม่ได้งาน หรือได้งานแล้วสถานะทางการเงินก็ยังไม่ค่อยมั่นคงเนื่องจากพึ่งเริ่มงานใหม่ได้เพียง 1 - เดือน จึงไม่สะดวกที่จะร่วม กิจกรรม 10 ปี IT Reunion @ Home ได้ ประกอบกับรุ่น 7 ส่วนหนึ่งกำลังศึกษาอยู่
 

คณะทำงานได้พิจารณาแล้วมีมติเกี่ยวกับค่าลงทะเบียนสำหรับรุ่น 7 และผู้ติดตามรุ่น 7 ดังนี้

 

 
ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 400 บาท (ได้รับของที่ระลึก เข็มกลัด แก้ว และCD งาน)
ลงทะเบียน 1 - 10 มีนาคม 600 บาท (ได้รับของที่ระลึก เข็มกลัด แก้ว และCD งาน)
 
รุ่น 7 สามารถประสานงานลงทะเบียนได้ที่ "นุ่น" ตามรายละเอียดในเมนู "การลงทะเบียน"
 
ทั้งนี้สำหรับรุ่น 7 ที่ยังไม่ได้งาน อาจเตรียมข้อมูลหรือนามบัตรของตนเองมาด้วย เนื่องจากจะพบกับรุ่นพี่ที่ทำงานในบริษัทต่างๆ ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสในการหางานจากการร่วมกิจกรรมนี้

กิจกรรมคืนสู่เหย้า 10 ปีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เล็ก IT#1

ถึงเวลา IT. คืนรัง

ตอนนี้กิจกรรมคืนสู่เหย้า ของพวกเรา IT@ SUT ก็มาถึงอย่างเป็นทางการ แล้ว โดยงานนี้เรามีชื่อ ของงานครั้งนี้ว่า

"10 ปี IT Reunion @ Home" หวังว่าพวกเรา
ชาว IT ทุกคนจะมาร่วมแสดงความยินดี และ
พลังความสามัคคีของเรา ให้ทุกคนประจักษ์ นะคะ

คำเชิญจากอาจารย์

อาจารย์จากสาขาวิชา และ
คณะวิชาต่างมีความยินดี
ในโอกาสที่ศิษย์เก่า จะ
เดินทางมาร่วมกิจกรรม
"10 ปี IT Reunion @
Home"

นำโดย ร.ศ. ประภาวดี สืบสนธิ์ คณบดีสำนัก
วิชาเทคโนโลยีสังคม และ อาจารย์สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)

ร่วมแสดงพลังเล็ก ๆ

คณะทำงานขอเชิญชวน
ให้ชาว IT. ทุกคนร่วม
สร้างสีสรรค์โดยการนำ
ภาพ Display เกี่ยวกับ
กิจกรรมสำคัญของ

พวกเราชาว IT. ทุกคน สำหรับใครที่มีไอเดีย
ที่แปลกแตกต่าง หรือ ต้องการแสดงฝีมือ
สามารส่งภาำพ Display ของท่านมาได้ที่
leksorachai@gmail.com