Download

ของที่ระลึกงาน 10 ปี IT Reunion @ Home click เพื่อดูภาพขนาด ใหญ่ขึ้น

ศิษย์เก่า

สามารถสั่งซื้อได้โดยเมล์รายการของที่ระลึก จำนวนที่ต้องการ และสำเนาเอกสารการโอนเงินมาที่ lekkung@hotmail.com

สั่งของที่ระลึกได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550 เท่านั้น

เงินที่โอน = ราคาสินค้าทั้งหมด + 35 บาท (ค่ากล่องและค่่าส่ง)

โอนมาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 707-228028-0 ชื่อบัญชี สรชัย กมลลิ้มสกุลประชาคม มทส

สั่งซื้อได้ที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม อาคารวิชาการ

 

กิจกรรมคืนสู่เหย้า 10 ปีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เล็ก IT#1

ถึงเวลา IT. คืนรัง

ตอนนี้กิจกรรมคืนสู่เหย้า ของพวกเรา IT@ SUT ก็มาถึงอย่างเป็นทางการ แล้ว โดยงานนี้เรามีชื่อ ของงานครั้งนี้ว่า

"10 ปี IT Reunion @ Home" หวังว่าพวกเรา
ชาว IT ทุกคนจะมาร่วมแสดงความยินดี และ
พลังความสามัคคีของเรา ให้ทุกคนประจักษ์ นะคะ

คำเชิญจากอาจารย์

อาจารย์จากสาขาวิชา และ
คณะวิชาต่างมีความยินดี
ในโอกาสที่ศิษย์เก่า จะ
เดินทางมาร่วมกิจกรรม
"10 ปี IT Reunion @
Home"

นำโดย ร.ศ. ประภาวดี สืบสนธิ์ คณบดีสำนัก
วิชาเทคโนโลยีสังคม และ อาจารย์สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)

ร่วมแสดงพลังเล็ก ๆ

คณะทำงานขอเชิญชวน
ให้ชาว IT. ทุกคนร่วม
สร้างสีสรรค์โดยการนำ
ภาพ Display เกี่ยวกับ
กิจกรรมสำคัญของ

พวกเราชาว IT. ทุกคน สำหรับใครที่มีไอเดีย
ที่แปลกแตกต่าง หรือ ต้องการแสดงฝีมือ
สามารส่งภาำพ Display ของท่านมาได้ที่
leksorachai@gmail.com