ผลงานนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2553
 
  กลุ่มผลงานการประกวดทั่วไป
 
  2. การประกวดยุวทูตรักอะตอม จัดโดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   
  กลุ่มผลงานการออกแบบเว็บไซต์ (Website)
 
 
ปีการศึกษา 2552
  2. โครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 2/2553
    (จัดแสดง ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา)
   
  กลุ่มผลงานแอนิเมชั่น (Animation)
 
ปีการศึกษา 2551
 
กลุ่มผลงานการประกวดทั่วไป
 
ปีการศึกษา 2550
 
กลุ่มผลงานแอนิเมชั่น (Animation)
   
ปีการศึกษา 2549
 
กลุ่มผลงานแอนิเมชั่น (Animation)
 
กลุ่มผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
 
 
กลุ่มผลงานภาพยนตร์สั้น
 
 
กลุ่มผลงานการออกแบบเว็บไซต์ (Website)
กลุ่มผลงานการประกวดทั่วไป
 
กลุ่มผลงานการอบรม
กลุ่มผลงานอื่นๆ
   
ปีการศึกษา 2548
 
กลุ่มผลงานแอนิเมชั่น (Animation)
   
กลุ่มผลงานการออกแบบเว็บไซต์ (Website)
 
กลุ่มผลงานเรื่องสั้น
 
 
กลุ่มผลงานการประกวดทั่วไป
 
 
กลุ่มผลงานอื่นๆ
   
ปีการศึกษา 2547
 
กลุ่มผลงานการประกวดทั่วไป
   
ปีการศึกษา 2545
 
กลุ่มผลงานการประกวดทั่วไป
 
ปีการศึกษา 2544
 
กลุ่มผลงานการประกวดทั่วไป
   
ปีการศึกษา 2543
 
กลุ่มผลงานการประกวดทั่วไป
   
ปีการศึกษา 2542
 
กลุ่มผลงานการประกวดทั่วไป
 
ปีการศึกษา 2544
 
กลุ่มผลงานการประกวดทั่วไป
   
ปีการศึกษา 2543
 
กลุ่มผลงานการประกวดทั่วไป
   
ปีการศึกษา 2558
 
กลุ่มผลงานการประกวดทั่วไป
 
กลุ่มผลงานอื่นๆ