ภาพกิจกรรมนักศึกษา ปริญญาตรี

นางสาวนิตสรางาเกาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์) ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รับตำแหน่งทูตวัฒนธรรม “หัวใจไทย” ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากโครงการประกวดทูตวัฒนธรรม “หัวใจไทย” ORIENT THAI, THAI@HEART
จัดโดยสายการบินโอเรียนท์ไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2554


กลุ่ม IS ไปดูงานที่ ห้องสมุด (XP Library) SCG Experience และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554

มอบหนังสือพูดได้ ณ สถานศึกษาโรงเรียนบ้านคนตาบอด จ.นครราชสีมา