ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) ได้ประกาศรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค Global Undergraduate Exchang Program ประจำปีการศึกษา 2561 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 4-5 เดือน) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบนี้ คลิก)
สามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

2019-2020 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)