Article Index
ทำเนียบสื่อมวลชน
01. หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
02. หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง / ต่างอำเภอ
03. สื่อโทรทัศน์ /โทรทัศน์ดาวเทียม
04. สื่อ เคเบิ้ล ที.วี.
05. สื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง - สำนักข่าววิทยุ
06. วารสารองค์กรภาครัฐ- เอกชน จ.นม.
07 . สมาพันธ์ / สมาคม / มูลนิธิ / ชมรม/ สื่อมวลชน
08. หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) ในจังหวัดนครราชสีมา
All Pages

 

ทำเนียบสื่อมวลชน

01. หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น


หนังสือพิมพ์

บรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว
Mobile

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail :

1. โคราชคนอีสาน    
(โคราชรายวัน)

นายรังสิต  จันทร์รังสี
08-7374-7507

779/21-23 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์   ต.ในเมือง  อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0-4425-6965-6
0-4424-1473 (Fax)

2. ธุรกิจโคราช

นายโยธิน  แทนพลกรัง
08-1999-3348

122 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4426-5837 (Fax)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. โฟกัสโคราช

นายอภิรักษ์ ปราโสรักษ์
08-18769416

122 ถ.สรรพสิทธิ์  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4426-5831  (Fax)   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4. อีสานโพสต์นิวส์

นายอรรถสิทธิ์  วิชัยคำมาตย์
08-7990-4628

2353 ถ.สืบศิริ ซ.30
ม.บุญเรือง-รุ่งเรือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 3000

0-4435-4229 (Tel/Fax)
0-4427-8339 (Tel/Fax)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5. สตรีธุรกิจ

นางรัตนาภรณ์  ขอมเกาะ 
08-1669-8095

2353 ถ.สืบศิริ ซ.30
ม.บุญเรือง-รุ่งเรือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 3000

0-4435-4229 (Tel/Fax)
0-4427-8339 (Tel/Fax)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6. เอ็กเซ็คคิวทีฟ

นายรณภพ สิงห์เริงฤทธิ์
08-1660-1072

281/15 โรงหนังไฟว์สตาร์มัลติเพล็กซ์ ชั้น 2 ซ.ไชย -ณรงค์   ต.ในเมือง อ.เมือง   จ.นครราชสีมา 30000

0-4426-5324 (Tel/Fax)

7. หอการค้า

นางสุภาวดี   วงษ์สารสิน

1818  ถ.สุรนารายณ์ 
ต.ในเมือง  อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000

0-4429-6120-3
0-4429-6124  (Tel/Fax)

8. โคราชการค้า

นายนิรุต  สุขบุญสันธ์
08-9844-3779

16 ตรอกโรงต้ม
ต.ในเมือง  อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30000

0-4426-5637  (Tel/Fax)

9. เทอดไท

นายอิทธิเดช ศุภรัตนพงศ์
08-2138-9663 
นายประสิทธิ์  จองรัตนวานิช
08-9917-3109

81/15    ถ.จักรี 
ต. ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา   30000

0-4421-1300
0-4424-1366  (Fax)

 

หนังสือพิมพ์

บรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว
Mobile

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail :

10. โคราชการเมือง

นายสุวัฒน์ชัย  สวัสดี
08-1790-6757
นายวินัย ศิลา
08-1340-5475

2121 ถ.สืบศิริ
ต.ในเมือง  อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30000

0-4435-4310 (Tel/Fax)

 

11. โคราชไฮคลาส

กัญศลักษณ์  รุ่งสุขประเสริฐ  
08-3100-1059

381/146 ถ.ท้าวสุระ หมู่บ้านพลล้าน วิลล่า     
ต.ในเมือง  อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30000

0-4426-4073  (Tel/Fax)

12. โคราชอินไซด์

นายประวิทย์  สุดเนตร
08-9946-5709
08-9428-2120

381/130-131 หมู่บ้านพลล้านวิลล่า  ซ.ท้าวสุระ 11
ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง
จ.นครราชสีมา  30000

0-4426-6982  (Tel/Fax)
0-4426-5469

13. โคราชเศรษฐกิจ

นางเนาวรัตน์ สุดเนตร
นายธีรพัฒน์ เหล็กกนก
08-9428-2120
08-6584-8890

381/130-131 หมู่บ้านพลล้านวิลล่า  ซ.ท้าวสุระ 11
ถ.ท้าวสุระ  ต.ในเมือง
จ.นครราชสีมา  30000

 

14. โคราชทูเดย์

นางสาวสุนันท์  แสงเมือง
นายธีรพัฒน์  เหล็กกนก
08-3461-9194
08-9946-5709

381/130-131 หมู่บ้านพลล้านวิลล่า  ซ.ท้าวสุระ 11
ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง
จ.นครราชสีมา  30000

 

15. เมืองคุณย่า

นางสาวกาญจนา  แสงเมือง
นายธีรพัฒน์  เห็กกนก
08-3461-9194
08-9946-5709

381/130-131 หมู่บ้านพลล้านวิลล่า  ซ.ท้าวสุระ 11
ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง
จ.นครราชสีมา  30000

 

16. อปท.นิวส์
(รายสัปดาห์)

 

นายศุภชัย  อรชร
08-7244-7999
นายประวิทย์ สุดเนตร
08-9946-5709

143 หมู่ 12 ต.หลุ่งประดู่
อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240

0-4435-3830
Tel/Fax) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

17.  ข่าวเสรี

 

นายศุภชัย  อรชร
08-7244-7999
นายประวิทย์ สุดเนตร
08-9946-5709

143 หมู่ 12 ต.หลุ่งประดู่
อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240

0-4435-3830
Tel/Fax) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

18. นิวส์ธุรกิจ

นายธีระศักดิ์   คำแก้ว
08-4297-5355

30  ซ.ลำปรุ1  ถ.สุรนารี           อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000

 

 

หนังสือพิมพ์

บรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว
Mobile

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail :

19. สีมานิวส์

นายสังคม  อินทร์อร่ามวงษ์
08-1966-7775

799/165 ม.13                 ถ.สุรนารายณ์   อ.เมือง             จ.นครราชสีมา   30000

0-4437-1116  (Tel/Fax)

20. ข่าว เอกรัฐ

นายเสน่ห์ มณีนาค
08-6581-5834
นส.ธรรมมกล พืศาลวชิโรภาส
08-1074-8312
08-8488-9115

322 หมู่ 4 ต.ปรุใหญ่         ซ.รวมมิตร
ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย  อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0-4427-7419 (Tel/Fax)

21. วิถีแห่งเมือง

นายอนุสรณ์  อชิโนปุญวัฒน์  
08-1068-8767

291 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง       อ.เมือง จ.นครราชสีมา        30000

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
0-44264-073

22. อีสานวิสชั่น

คุณพิมพ์พรรณ  สิทธิวงศ์
08-1725-6846
08-9949-1446

275  ซ.ปราณี  ถ.ท้าวสุระ            อ.เมือง  จ.นครราชสีมา      30000

0-4423-0504  (Tel/Fax)

23. POLICE 
TODAY

นายทรงพล 
รัชตะประกาญจน์
08-1282-2606

ศูนย์ข่าวภูมิภาค (ภาคที่ 3) 478 ม.4 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

24. ทันข่าวการเมือง

นายวินัย    ศิลา
08-1340-5475

48 ถ.มหาราช ต.ในเมือง
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000

0-4434-1809 (Tel/Fax)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

25. พลังไทยยุคใหม่

นายวินัย ศิลา
08-1340-5475
นางสำราญ อินทรังษี
08-1394-0842

48 ถ.มหาราช  ต.ในเมือง
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000

0-4434-1809(Tel/Fax)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

26. เดอะนิวส์

นายศิริ  อินทร์อร่ามวงษ์
08-4036-3271
08-6650-6868

445/13  ถ. พายัพทิศ
ต.ในเมือง  อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา  30000

0-4499-0916
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

27. เฟิร์สนิวส์

นายบุญชู  สองเมือง
08-1718-7406

374 หมู่ 7  หมู่บ้านรุ่งนภา -   วิลล่า   ต.หัวทะเล
อ.เมือง     
จ.นครราชสีมา 30000

0-4428-9183
0-4428-9184  (Fax)

28. โคราชสื่อ
สัมพันธ์

นายสัมพันธ์   ปิ่นเกล้า
081-8781128

543/2 ม.1  ต. หัวทะเล  
อ. เมือง  จ.นครราชสีมา  30000

koratssamphan@
hotmail.com

29. รวมพลัง

นายทวีศักดิ์  ทิพย์พรชัย
08-1760-1060

88 หมู่ 5  ต.สีคิ้ว  อ.สีคิ้ว                   จ.นครราชสีมา 31400

0-4441-1910


หมายเหตุ .... น.ส.พ.ท้องถิ่น ในทำเนียบสื่อมวลชนนี้  มิได้ระบุออกทุกฉบับหรือทุกเดือน

 

หนังสือพิมพ์

บรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว
Mobile

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail :

30. ไทยสยาม

นางฉวีวรรณ  เจริญสุข
08-1340-5475

213/3  ถ.สืบศิริ   ต.ในเมือง        อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000

0-4443-1809

31. ข่าวโคราช

นายพิศิษฐ์ กฤติวชิระพันธ์
08-9160-5457
08-3374-9480

112/43อาคารเฟริสคอนโด ถ.เดชอุดม ซ.6
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

 

32. สื่อเสรี

นายพงษ์เทพ  สำราญจิตต์

447/104  ถ.เดชอุดม
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0-4427-5274  (Tel/Fax)

33. มหาชน

นายมานะ  แย้มจะบก
08-5859-7750
08-0484-1593
08-4888-6425

215 ตรอกวัดสุทธะ
ถ.ราชดำเนิน 
ต.ในเมือง  อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30000

0-4425-4490
0-4425-4361 (Fax)

34. อีสานไกด์

นายบดินทร์   วิชิตะกุล
08-6737-5736

216 ถ.มนัส ต.ในเมือง
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000


35. สีมาโพสต์

นายเชาวลิต  งามกระโทก
08-9427-9287

68   หมู่17  บ้านศิลางาม               ถ.ราชสีมา-กบินทร์บุรี               อ.วังน้ำเขียว  
จ.นครราชสีมา  30370


36. ภูธร  191

นายมานะ  แย้มจะบก
08-5859-7750
08-0484-1593
08-4888-6425

215 ตรอกวัดสุทธะ
ถ.ราชดำเนิน  ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000

0-4425-4490
0-4425-4361 (Fax)

37. โคราชวิลชั่นวีค

นายวิวรรธน์  ไชยมงคล
08-1976-6695

52/35 ม.6  ต.สุรนารี 
อ.เมือง  จ. นครราชสีมา    30000

0-4421-6272 (Tel/Fax)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

38. เสียงนคร                 
ฉบับแดนอีสาน

นายไชยมงคล ปวิโรจน์จริยา  

08-1976-4522

327  ถ.ยมราช  ต.ในเมือง       อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000

0-4422-2734 (Tel/Fax)

39. ไผทสยาม

นายวัชรกฤตย์  คุปติศิริรัตน์    
08-1718-7406
นางจิตรา  คุปติศิริรัตน์
08-1264-4219

584  ซ.8  ถ.กีฬากลาง 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา   30000

0-4492-4193 (Tel/Fax)
0-4427-1693


หมายเหตุ .... น.ส.พ.ท้องถิ่น ในทำเนียบสื่อมวลชนนี้  มิได้ระบุออกทุกฉบับหรือทุกเดือน

หนังสือพิมพ์

บรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว
Mobile

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail :

40. เกียรติศักดิ์นิวส์

นายสมหมาย  รอดโพธิ์ทอง              
08-1997-0474

1705  ถ.เดชอุดม   อ.เมือง                 จ.นครราชสีมา 30000

0-4424-1859

41. โคราชทูเดย์

น.ส.สุนันท์  แสงเมือง
นายธีรพัฒน์ เหล็กกนก
08-8718-3128
08-9946-5709

381/130 หมู่บ้านพลล้านวิลล่า  ซ.3  ถ.ท้าวสุระ11  ต. ในเมือง               จ. นครราชสีมา  30000

0-4426-6982(Tel/Fax)
0-4426-5469

42. ข่าวปัก

นายวีระ รัตนอักษรกุล
08-1967-0997
นายธัญญา นินโนรี
08-9947-9496

32 หมู่ 2 ต.เมืองปัก
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

0-4444-1618

43. หลักเมือง

นายแหลมทอง  ทำงาม
08-1709-2693

482  ถ.เบญจรงค์ 
ต.ในเมือง   อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา  30000

0-4424-3487
0-4426-5974  (Fax)

44. มิตรภาพ

นายราชรถ  นนขุนทด
08-0489-3771
08-9846-8957

44/79  ม.1  ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30280

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
gmail.com

45.ราชสีมา

นางสำรวย  ราชวิจิตร

108 โรงพิมพ์ราชสีมา
ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0-4424-2868

46. อีสาน Vaitty

นางกิติวจี  ฤทธิวัฒน์
08-3373-2002,                  
08-1498-7700

317 หมู่ 7 ซ.จำรัส
ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

47. โคราชอัพเดช

นายสถาพงษ์ เสนาไชย
08-1876-6006
08-66486006

308 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4426-4917 (Tel/Fax)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

48. ข่าวโคราช

นายพิศิษฐ์  กฤติวชิระพันธ์
08-9160-5457
08-3374-9480
นายอติโรจน์ พัฒนคุณานนท์ 
08-6720-6151

16 ซอยสันติสุข ถ.อัษฏางค์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

หมายเหตุ .... น.ส.พ.ท้องถิ่น ในทำเนียบสื่อมวลชนนี้  มิได้ระบุออกทุกฉบับหรือทุกเดือน

 

หนังสือพิมพ์

บรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว
Mobile

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail :

49. เมืองย่าธุรกิจ                    บ้าน- ที่ดิน -รถยนต์

น.ส.เนาวรัตน์  บุตราช    
0-86584-8890
0-89428-2120

381/130  ม. พลล้านวิลล่า  ซ.3  ถ.ท้าวสุระ11 
ต. ในเมือง  จ.นครราชสีมา 30000

0-4426-6982  (Tel/Fax)

50 แก่นคูณ
ฅนอีสาน

น.ส.ฐิวอาภรณ์ วิชัยคำมาตย์              
08-3741-8372
08-1669-8095

2353  หมู่บ้านบุญเรือง 
ซ.10  ถ.สืบศิริ 30  ต.ในเมือง   อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000

0-4427-8490 (Tel/Fax)
0-4427-8339  (Tel/Fax)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

51. ไทยแลนด์โอรี่

นายทวีรัช โรจนะพรทิพย์
08-0623-3108

153 หมู่ 11 ต.บ้านใหม่ 
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


หมายเหตุ .... น.ส.พ.ท้องถิ่น ในทำเนียบสื่อมวลชนนี้  มิได้ระบุออกทุกฉบับหรือทุกเดือน

 

 


02. หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง / ต่างอำเภอหนังสือพิมพ์

บรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว
Mobile
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail :

ไทยรัฐ

นายจักรินทร์  อิทธิเกษมสุข

10 หมู่ 7 ซ. 9 บ.หนองนกยูง
ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4424-4188, 
0-4434-2657  (Fax)

นายวีรพงษ์  เหรียญประเสริฐ
08-1955-6317
08-1955-8762

142 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์
ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4425-7562
0-4424-1679  
0-4427-0849  (Fax)

นายอติโรจน์ พัฒนาคุณานนท์ 
086-7206151
08-672-0615
08-7376-6200

264  ม.1  ซ บุญวัฒนา 
ต.หัวทะเล  อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา  30000

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เดลินิวส์

นายประเมธ  เพราะพินิจ
หน.ศูนย์ข่าวเดลินิวส์อีสาน 
ตอนล่าง
08-1877-2689

647 ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0-4424-4444
0-4425-644
0-4425-6969  (Fax)   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นายอธิวัฒน์ ผาสุกอนันต์
08-1997-2219

 

 

นายมนัส กบขุนทด
0-89848-8552

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นายปรีดา  สาระลัย
08-1547-2108

 

0-4425-6444
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

บ้านเมือง

นายอิศวราวุธ พิพัฒนพลกาย
นายอนุสสร คงคาเพชร
08-1760-6424

627 หมู่4 ซ.หมู่บ้านรุ่งนภา
ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4425-6180
0-4433-4500

 

- แนวหน้า
- สยามรัฐ
- ไทยโพสต์
- บ้านเมือง

นายวีรพงศ์  เหรียญประเสริฐ
08-1725-8742

142-144 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์
อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000

0-4424-1679
0-4423-0854  (Fax)

 

- มติชน
- ข่าวสด
- คมชัดลึก
- บางกอกโพสต์
- เนชั่น
- บางกอกโพสต์
- โพสต์ทูเดย์

นายประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ
08-1976-8729

 

 

232/17 ถนนสืบศิริ ซอย 3/26
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

0-4423-0149  (Tel/Fax)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- สยามธุรกิจ
- ฐานเศรษฐกิจ
- สำนักข่าวไทย

น.ส.ฉัตรสุรางค์  กองภา
08-1669-3558

879/56 หมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิลล์  
ถนนสุรนารายณ์  ม. 1
ต.บ้านเกาะ  อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000

0-4400-0379  (Tel/Fax)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- ประชาชาติธุรกิจ

นางสุภาวดี   วงศ์สารสิน
08-6865-1190

102 ถ.เดชอุดม ซอย 14
ต.ในเมือง  อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30000

 

- คม-ชัด-ลึก
- กรุงเทพธุรกิจ
- เดอะเนชั่น

นายสถาพงษ์  เสนาไชย 
08-1876-6006

308  ถ.มหาดไทย  อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา  30000

0-4426-4917 (Tel/Fax)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- มติชน
- ข่าวสุด
- คมชัดลึก
- สยามรัฐ
- กรุงเทพธุรกิจ

นายเกษม ชนาธินาถ
08-6648-6006

308 ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4424-6681

- นสพ.ASTV
ผู้จัดการรายวัน

นายไพสิต อินทัง
08-1661-4172

879/56 หมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิลล์     นารายณ์ ม.1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4400-0379 (Tel/Fax)  
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- บ้านเมือง
- สยามรัฐ
- แนวหน้า
- พิมพ์ไทย

นายศุภชัย  อรชร
08-68784419

358  หมู่  9  ต.บ้านใหม่ 
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000

0-4435-1774  (Tel/Fax)

- พิมพ์ไทยรายวัน

นายอรรถสิทธิ์  วิชัยคำมาตย์
08-1876-4943
08-1074-3741

2353 ถ.สืบศิริ  ต.ในเมือง
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000

 

 หนังสือพิมพ์

บรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว
Mobile

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail :

- นิตยสารยุทธจักร
ดาวเงิน

นายพลกฤษ์  เอกกลาง
08-1575-6457

 

245  หมู่ 6  ต.สิริราชธานี
ต.หมื่นไวย์  อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000

0-4427-2851

 

หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง  อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 

หนังสือพิมพ์/สถานี

บรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว

Mobile

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

e-mail :

- เดลินิวส์

 

นายณรงค์  ราษฎร์บุตรศรี
08-1265-2546

70 ถ.เทศบาล 8 อ.บัวใหญ่   
จ.นครราชสีมา  30130

0-4446-1422

 

หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง  อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

 

หนังสือพิมพ์/สถานี

บรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว

Mobile

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

e-mail :

- ไทยโพส
- บ้านเมือง
- แนวหน้า

นายศุภชัย อรชร
หน.ศูนย์ข่าวนครราขสีมา
08-7244-7999

143 หมู่ 12 ต.หลุ่งประดู่
อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240

0-4435-3830
Tel/Fax) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง อำเภอด่านขุนทด,  สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

หนังสือพิมพ์/สถานี

บรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว

Mobile

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

e-mail :

- ไทยรัฐ / ช่อง 7
(ชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์
อ.ด่านขุนทด)

นายจำลอง  สายจันทร์
08-1470-5859
นายสมชาย  ทิพย์พรชัย
08-1977-0338
นายเกรียงศักดิ์ ทิพย์พรชัย
08-9945-2282
นายธีรพล พรหมรังสิต ( ช่อง 3 )         
08-1999-1840

ชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์อำเภอด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา   30130   
( ชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์  อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา  30130 )

0-4438-9116
0-4420-8183 Fax

- ไทยรัฐ สีคิ้ว

นายทวีศักดิ์  ทิพย์พรชัย

444 หมู่ 4 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา 30000

0-4441-1910

- เดลินิวส์  สีคิ้ว / รวมพลัง /วชช.คนสีคิ้ว

นางสาวน้ำฝน เวียงคำ
08-9286-2762

444 หมู่ 4 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา 30140

0-4441-1910
0-4441-3333

หมายเหตุ วชช. =  วิทยุชุมชน

 

 

หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

หนังสือพิมพ์/สถานี

บรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว

Mobile

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

e-mail :

- ไทยรัฐ

 

นายธรรมศักดิ์ ตรัยมณีรัตน์
08-1593-4776

14/9  ถ.ชมสระ  ต.ในเมือง  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา 30110

0-4428-5187

- ข่าวสด
- ไอทีวี

นายณรงค์  เดชโฮม

203 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา 30110

 

 

หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หนังสือพิมพ์/สถานี

บรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว

Mobile

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

e-mail :

- ไทยรัฐ

 

นายวิโรจน์  ศรีสังข์
08-1790-6262

2/1 หมู่ 1 ต.กลางดง 
อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  30130

0-4436-1369

- เดลินิวส์
- I.T.V. (ไอ ที วี)

นายสฤษดิ์  ศรีสังข์
ประธานผู้สื่อข่าวอ.ปากช่อง
08-1760-9826

2/12 หมู่ 1 ต.กลางดง 
อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  30130

0-4436-2201
0-4436-2215
0-4427-9753 (Fax)

- เดลินิวส์
- T.V. ช่อง 7

นายอรุณศักดิ์  รัตนคุณชัย
08-1600-7656
นายวัชรพล  สินทอง

94 ถ.เทศบาล 16 ต.ปากช่อง
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30130

0-4431-5345
0-4431-3369

เดลินิวส์

นายวรพงษ์  นามสีฐาน

774/3 ถ.มิตรภาพ  อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา  30130

0-4431-3919

- มติชน
- T.V. ช่อง 5

นายสุรพล  ศาสตร์สมัย
08-1878-0790

 

 

- ข่าวสด
- T.V. ช่อง 3, 9

นายเอกชัย  คีรี

ร้าน อาร์ ซี เอ ซ. ธกส. 
ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา  30130

0-4427-9728

- T.V. ช่อง 3
- T.V. ช่อง 9

นายปัญญา  สีฬากาญจกุล
08-1470-1901

124 เทศบาล 19  ต.ปากช่อง
อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  30130

0-4431-1843

- ไทยรัฐ
- รวมพลัง

นายทวีศักดิ์  ทิพย์พรชัย
08-1760-1060

88 หมู่ 5 ต.สีคิ้ว  อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา  30140

0-4441-1910

- เดลินิวส์

นายสมชาย  ทิพย์พรชัย
08-1977-0038

222/9 หมู่ 2 ซ.โชคชัย
ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ  อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา 30210

0-4438-9284
0-4420-4178

-  ข่าวสด

นายจอม  อยู่เจริญ

 

 

- บ้านเมือง

นายปัญญา  แจ่มศรี

 

 

- T.V. NBT (อาสา)

นายเกษมศักดิ์ ชุมศรี
08-1586-9731

280 หมู่ 3 ตำบลปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

 

 


 

03. สื่อโทรทัศน์ /โทรทัศน์ดาวเทียม

 

สถานี

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสถานี/ผู้สื่อข่าว/ Mobile

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail :

ศูนย์ข่าว ASTV ผู้จัดการ (อีสาน) นครราชสีมา
สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

-นายไพรสิต อินทัง
หัวหน้าศูนย์
08-1661-4172

- น.ส.ฉัตรสุรางค์  กองภา
ผู้สื่อข่าว
08-1669-3558

879/56 ม. 1 หมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิลล์-สุรนารายณ์
ซ.17 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30000

0-4400-0379 (Tel/Fax)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เนชั่น ทีวี นครราชสีมา
Nation Chanal

นายประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ
08-1976-8729
นายรณฤทธิ์ นวนครบุรี   
ผู้ช่วย
นายฆธาวุธ อาสาชัย 
ผู้ช่วย

232/24 ถนนสืบศิริ
ซอย 3  ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 300000

0-4423-0149   
(Tel/Fax)

Spring News TV.
ทีวี สปริงค์นิวส์  นครราชสีมา และทีเอ็นเอ็น (TNN.)

นางขนิษฐา สายระดา
นายรณฤทธิ์ นวนครบุรี  
08-1967-4950

232/24 ถนนสืบศิริ  ซอย 3 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 300000

0-4423-0149
(Tel/Fax)

T.NEWS TV.
IPM TV.
BANGKOK Chanal

นายศุภชัย อรชร
หน.ศูนย์ข่าวนครราขสีมา
08-7244-7999

143 หมู่ 12 ต.หลุ่งประดู่
อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240

0-4435-3830
(Tel/Fax) 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


04. สื่อ เคเบิ้ล ที.วี.

สถานีเคเบิ้ล ทีวี

บรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว
Mobile

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail

 

บริษัทดิจิตอลเทเลวิชั่นเน็ตเวิร์ค ( DTV )

 

- นายอนันต์   สินมานนท์   
กรรมการผู้จัดการ
08-1725-8785
- นายบัญชา  กองภา   
หัวหน้าฝ่ายผลิตรายการ 
08-9579-5451         
- นายสุทัศน์ จันทร์โท
ช่างภาพ/ผู้สื่อข่าว
08-8390-7158
-นายเจษฎาภรณ์ ปิติหิรัญรัตนกูล   
ช่างภาพ/ผู้สื่อข่าว
08-3799-4447
- นายจิรายุทธ ชูควร
ช่างภาพ/ผู้สื่อข่าว
08-8343-1131
-นายจตุพล สว่างภักดิ์
ช่างภาพ/ผู้สื่อข่าว
08-2368-6535
- นายอำนาจ นาคเทียม
ช่างภาพ/ผู้สื่อข่าว
08-8711-7127

 

4/1 ซ. เจริญนคร ถ. มิตรภาพ   อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000

 

0-4429-5759
0-4429-5399 (Fax)

 

สถานีเคเบิ้ล ทีวี

บรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว
Mobile

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail

บริษัท เฉินเจียน                  วันเจริญจำกัด
( KCTV )

- นายบำรุง   วสันตกรณ์
กรรมการผู้จัดการ   
08-1821-2227

ฝ่ายข่าวและผลิตรายการ
- นางภัทรา เปรมปรีดิ์ (เต้ย)  
ผู้สื่อข่าว-ช่างภาพ
08-9584-7818
08-9845-6019
- น.ส.ภูศรัญญา ชัชวาล ผู้สื่อข่าว   
08-5469-4632
- นายณฐกฤต ตะถา   ผู้สื่อข่าว
08-5166-7661
- นายจันทร์หอม กุลเกษ ผู้สื่อข่าว
08-7440-9173
- นายประสิทธิ์ วนะธกิจ ผู้สื่อข่าว
08-6245-0075                
- น.ส.ดวงพร ทำสันเทียะ ผู้สื่อข่าว         
08-4036-3471
- น.ส.กานต์ชนิต คำหาญบดินทร์เดช
ผู้สื่อข่าว
08-6247-6707                  - นายอุทิศ  คำเมือง  ช่างภาพ
08-1977-8449
- นายอนุวัฒน์ บุญภา ช่างภาพ
08-9584-0113
- นายจิระพงษ์  เกิดนอก
ผลิตรายการ
08-9584-6445
. - น.ส.ปัญญ์ณรัณ เกลียวสีนาค
การตลาดและPR.
08-6922-6677
- นายชัยพร  บุญวิเศษ PR. KCTV
08-3465-4440

100/16-17  ถ.มุขมนตรี            ต.ในเมือง   อ. เมือง               จ.นครราชสีมา  30000

0-4420-5006
0-4420-5060
0-4420ข5060 (Fax)
ต่อ 24

 

 

สถานีเคเบิ้ล ทีวี

บรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว
Mobile

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail

หจก.เอเชียโมบาย

- นายมนตรี  ชาลีเครือ

384 หมู่6  ต.จอหอ  ต.เมือง         จ.นครราชสีมา  30310

0-4485-1201

หจก.บี.พี.เค.
เคเบิลทีวี

- พ.อ.ประสิทธิ์ สังวาลประดิษฐ์

9/5หมู่2ต.บ้านใหม่ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30000

0-4421-4829

หจก.จอหอ
เคเบิลทีวี

- นายสุนันท์  แย้มสบู่
08-1876-1882

673/1 หมู่ 13 ถ. รัตนพิธาน     ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310

0-4429-4288
0-4429-4565 (Fax)

หจก.เจทีวีมีเดีย

- นายจิรัตน์  ภิญโญ

12 ถ.ท่าสงกรานต์  ต.ในเมือง อ.พิมาย    จ.นครราชสีมา 30110

0-4428-7490 (Tel/Fax)

หจก.พิมาย
เคเบิลทีวี

- นางกมล  ลิ้มศักดา

183 หมู่14 ต.ในเมือง อ.พิมาย                           จ.นครราชสีมา 30110

0-4441-9410

 

หจก.เอ.พี.ดี.  
เทเลชั่น

- นายกิตติพงษ์  ทองอินทร์

319/3   ถ.นิวาสวัฒนกิจ            ต.ธงปัก    อ.ปักธงชัย               จ.นครราชสีมา   30150

0-4428-4788
0-4428-4890 (Fax)

หจก.โนนสูง
เคเบิลทีวี

- นายจิตตะ  สงวนหงส์
08-9578-5015

454-456 ถ.สำราญราษฎร์        ต.โนนสู    อ.โนนสูง              จ.นครราชสีมา 30160

0-4437-9324
(Tel/Fax)

หจก.ชุมพวง
ฟ้าประทาน

- นายนิติ  ธงชัยธนาวุฒิ

207/2   หมู่ 1     ถ.ชุมพวง-ทางพาด  ต.ชุมพวง  อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270

0-4447-2750

หจก.ชุมพวง
เคเบิลทีวี

 

114  หมู่1  ต.ชุมพวง             อ.ชุมพวง   จ.นครราชสีมา 30270

 

เคเบิ้ลทีวี บอกรับสมาชิกรายเดือนต่างอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา

สถานเคเบิ้ล ทีวี

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสถานี/ผู้สื่อข่าว / Mobile

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail

หจก.ครบุรีเคเบิล

นายพีระ  พิทักษ์ตระกูล

78/1 หมู่ 4 ต.แชะ อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา  30250

0-4444-4826

หจก.บัวใหญ่เคเบิลทีวี

จ่าสิบเอกสุวิทย์  กิจโบ้

21/3-4 ถ.เทศบาล13 ต.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

0-4429-2127

หจก.สีมาปากช่อง
เคเบิลทีวี

นายชัยวัฒน์  ศรีคำภา

68 ถ.ปากช่อง-ซับสนุ่น
ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130

0-4428-0020

บริษัทอาร์.เอ็น.ที.
เทเลวิชั่น จำกัด (มหาชน)

นางจุฬาพร  ทับทิมธงชัย

1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ทาวเวอร์ ชั้น 24 เลขที่ เอ-บี ซ.19
(อุ่นอนุสรณ์)
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กทม.

0-2936-1555

 


 

05. สื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง - สำนักข่าววิทยุ

 

สถานีวิทยุ

ชื่อผู้อำนวยการ/หัวหน้าสถานี/ผู้สื่อข่าว/Mobile

ที่อยู่สถานี

โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail

1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา (สวท.นม.)
F.M.  105.25  MHz.
กำลังส่ง    1  KW.        
F.M.  106.25  MHz.
กำลังส่ง    1  KW.
A.M.  729 KHz     
กำลังส่ง   25  KW.

- นายฉัตรเฉลิม  หัตถกรรม
08-9861-5401

 

41 /10 ถ.มิตรภาพ
ต.โคกกรวด  อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา  30280

0-4446-5400
0-4446-5399 (Fax)

 

2. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2  F.M. (ทภ.2 )จังหวัดนครราชสีมา

F.M.  107.25  MHz
กำลังส่ง    1  KW.

- พ.ท. ยุทธศิลป์  ผาสุขมูล
หัวหน้าสถานี
08-1669-5150

- จ.ส.อ.สมจิตต์  บัตรสูงเนิน
ผู้สื่อข่าว/นักจัดรายการ
08-6868-9917

ค่ายสุรนารี    อ.เมือง                จ.นครราชสีมา  30000

 

117/45 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์         ต.ในเมือง  อ.เมือง                  จ.นครราชสีมา  30000

0-4424-4338
0-4425-5530 ต่อ   
22451 (Fax)
0-4424-2843
0-442-43520 (Fax)

 

3. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2 A.M จังหวัดนครราชสีมา
( ทภ.2 A.M )
ความถี่  1134  kHz
กำลังส่ง   10  KW.

- พ.ท. พิชิตชัย ทองไตรย์
หัวหน้าสถานี
08-7247-6925

จ.ส.อ. พขันชัย ทิพยกรรณ
ผู้สื่อข่าว/นักจัดรายการ

ค่ายสุรนารี  ต.หนองไผ่ล้อม  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000

ส.พัน 22

0-4425-5530 ต่อ
22106
0-4424-4271 (Fax)

0 4425 5530 ต่อ 22140

4.  สถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา (อ.ส.ม.ท.)   
F.M.  95.75 MHz
กำลังส่ง 1  KW.

- นายนิสัน  ชินอ่อน
ผจก.ศูนย์บริหารงานวิทยุภาคอีสานตอนล่าง
รักษาการ นายสถานี
08-1739-6249

166  ม.8  ต.บ้านโพธิ์      อ.เมือง   จ.นครราชสีมา  30000

0-4429-3023   
(Tel/Fax)

 

 

สำนักข่าว

ชื่อหัวหน้าสำนักข่าว/
ศูนย์ข่าว / Mobile

ที่อยู่สำนักข่าว/ศูนย์ข่าว

โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail

ศูนย์ข่าว ASTV ผู้จัดการ (อีสาน) นครราชสีมา
สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

-นายไพรสิต อินทัง

  • หัวหน้าศูนย์
  • 08-1661-4172

- น.ส.ฉัตรสุรางค์ กองภา
ผู้สื่อข่าว
08-1669-3558

 

879/56 ม. 1 หมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิลล์-สุรนารายณ์
ซ.17  ต.บ้านเกาะ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30000

 

0-4400-0379 (Tel/ax) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

-สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.

วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน นครราชสีมา คลื่นความดี
DFM.  98.0 MH2

- นายพลกฤษณ์  ธนพรกฤษณ์
08-1575-6457
08-1668-6525

 

104  ถ.พลแสน  
ต.ในเมือง  อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา  30000

0-4426-9665  
0-4426-9663 Fax.

Kr.16 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

สำนักข่าววิทยุไทยไทม์

- นางศุภรัตน์  สุริยวงษ์
08-9848-1439

358   ม.9   ต.บ้านใหม่              อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000

0-4435-1774
06. วารสารองค์กรภาครัฐ- เอกชน จ.นม.

 


วารสาร

เจ้าของ/ Mobile

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail

มทส สาร

ส่วนการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
สุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

0-4422-4081-5   
0-4422-4080 Fax
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ใยบัวสาร

งานประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและแผน
เทศบาลบัวใหญ่

สำนักงานเทศบาลบัวใหญ่  
52 ถนนทางหลวง 202              ต. บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา 30120

0-4446-1562 ต่อ 26
0-4446-1370 Fax

จดหมายงานโคราช

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

1936/3 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4425-7718,
0-4423-0460

TO BE NUMBER ONE เอี่ยมเฮง

บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด

15 หมู่  12 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330

 

KC MAGAZONE

 

นายบำรุง วสันตกรณ์

เคซีทีวี 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4420-5060,0-4420-5006,0-4424-6432

MORE move

บริษัท ออนเน็ต จำกัด

885/26 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 0-4427-2787 โทรสาร 0-4427-2788
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Here We Chic
นิตยสารในเครือ
คลังพลาซ่าจอมสุรางค์

นายวีระพันธ์ อุทาวงศ์
08-6262-5888

คลังพลาซ่าจอมสุรางค์ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นิตยสารตำรวจ       ชุมชนสัมพันธ์

นางนิตยา สำเนียงใหม่
08-1789-8502

27 ตรอกวัดโพธิ์ ถ.สุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000

 

 


07 . สมาพันธ์ / สมาคม / มูลนิธิ / ชมรม/ สื่อมวลชน

 

สถานี

ผู้อำนวยการ/
หัวหน้าสถานี/Mobile

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail

สมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตร               แห่งนครราชสีมา

นายบำรุง  วสันตกรณ์
08-1821-2227

100/16-17 ถ.มุขมนตรี
ต.ในเมือง  อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0-4420-5060
0-4420-5006

สมาคมวิทยุชุมชนนครราชสีมา

พลตรีชัยฤทธิ์  บัวชุลี
นายกสมาคมวิทยุชุมชนนครราชสีมา
08-9722-2771
08-1955-7152

52/57 หมู่บ้านสุรนารี มทส.
หมู่6 ต.สุรนารี  อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000

0-4421-6586

มูลนิธินักข่าวนครราชสีมา

นายสืบพงษ์  ไกรฤกษ์
08-1878-1161

879  ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4426-5076

ชมรมผู้สื่อข่าวโทรทัศน์อำเภอ
ปากช่อง

นายสฤษดิ์  ศรีสังช์
08-1760-9826

2/12 ม.1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130

0-4436-1389
0-4427-9753 Fax

ชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์

นายจำลอง  สายจันทร์
ประธานชมรม

อ. ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา
30210

 

 


 

08. หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) ในจังหวัดนครราชสีมา


หน่วยราชการส่วนภูมิภาค กปส.

-  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ( ส.ปชส.นม. )

นางชนัดดา  แฮร์รีส                                       ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา          
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1                   มือถือ    08-1380-6361 
โทรศัพท์        0-4425-1818                         
0-4425-4927         
โทรสาร.        0-4425-4928

-  นายนายวิมล  เร่งศึก             ผู้ช่วย ปชส. นครราชสีมา                 08-9578-5521
-  นายกษิดิศ  บวกขุนทด          งานเทคนิค/ข่าว/ภาพ                    08-3100-0262
-  นางละเอียด  รักกุศล             งานธุรการ/การเงิน                        08-6229-8774
-  นางอาฒยา  ทองเฟื่อง           งานธุรการ/ประสาน                       08-4960-1890
-  นายสมศักดิ์  ฉายาวรรณ        ช่วยงานช่างภาพ                            08-7649-0244

เว็ปไซด์ :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
http://province.prd.go.th/khonkaen
e-mail :    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it กับ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2.  หน่วยราชการส่วนกลาง กปส.

  1. วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา (สวท.นม.)

ระบบ F.M. 105.25 MHz. และ 106.25 MHz.  กับ A.M. 729 KHz
โทรศัพท์  0 4446 5400          โทรสาร   0 4446 5399

ที่อยู่ 41/10  ถนนมิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

- นายฉัตรเฉลิม   หัตถกรรม                                  ผู้อำนวยการสถานีฯ (สวท.นม.)
08 9861 5401
- นางวีรวรรณ          ดัดเพ็ชร์                               หัวหน้าฝ่ายรายการและกระจายเสียง
08 1876 5028
- นายทรงภพ          เดชสูงเนิน                              หัวหน้าฝ่ายข่าว
08 4607 9223              /....- นายชุมพล 

-  นายชุมพล  ขันตีพันธุวงศ์                                   หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค                              
08 6643 9364
- นางสาวศรีวัฒนา   ศิริทัพ                                   หัวหน้างานบริหารทั่วไป
08 1063 7445
- นางสาวทิวาพร     แสนเมืองชิน                            นักสื่อสารมวลชำนาญการ
08 1593 4089
- นายศิวรัตน์         จันทร์ทรง                               นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
08 6879 9117
- นายธีระพล         กาศสูงเนิน                               นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
08 9189 7979
- นายสุริยน          ดอกไม้                                    นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
08 1997 0016
- นางโสภิดา         ดวงสูงเนิน                                นักสื่อสารมวลชำนาญการ
08 1459 9399
- นายพิทยา          แสงรุ่ง                                     นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
08 7252 4383
- นายสุทธา          ปานวงษ์                                  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
08 7257 8007
- นายเอกภูมิ        พลรัตน์                                    นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
08 9848 0191
- นางรพีพรรณ      ขวดพุทรา                                นักสื่อสารมวลชำนาญการ
08 17089-985
- นางมลฤดี          ผโลประการ                              เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
08 9524 6379     
-  นางระวีวรรณ      ณรงค์ศรี                                เจ้าหน้าที่กระจายเสียง
08 1070 1042
- นางวิภา              รัตนะ                                    ผู้ประกาศ
08 9846 3957
- นายกิตติพงษ์       ดวงมุกพะเนาว์                         พนักงานขับรถยนต์
08 0330 0240

3.   สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดนครราชสีมา (ทำข่าว NBT สทท. 11 ด้วย.)

นายไตรฤกษ์       ตั้งกระกูลสถานี         หัวหน้าสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ สทท./NBTนม.
08 1760 4459                                                 
สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา
ต.หนองจะบก   อ. เมือง                                        
จ. นครราชสีมา  30000

โทรศัพท์ / โทรสาร 044-353146

รวบรวมโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ( ส.ปชส.นม. )

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 
โทรศัพท์        0-4425-1818                       
0-4425-4927         
โทรสาร.        0-4425-4928

http://province.prd.go.th/khonkaen
e-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it กับ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


  
รายการวิทยุ "ผู้ว่ามาแล้ว"

จำนวนผู้ออนไลน์
We have 1 guest online
สถิติผู้เยี่ยมชม
อากาศวันนี้
DigiWatch
ข่าวที่ 872/2554   จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมแสดงพลังน้ำใจบริจาคเงิน/สิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัย
ข่าวที่ 865 /2554   จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเครือข่ายวิทยุชุมชนเฝ้าระวังอุทกภัย ปี ๕๔ เพื่อความเข้าใจในการดำเนินงานแนวทางเดียวกัน
ข่าวที่ 872/2554   จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเครือข่ายวิทยุชุมชนเฝ้าระวังอุทกภัย ปี ๕๔ เพื่อความเข้าใจในการดำเนินงานแนวทางเดียวกัน