ขอเชิญร่วมงานจัดแสดงผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

 

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

IT Showcase 2017." INNOVATIVE TECHNOSOCIETY ".2 กุมภาพันธ์ 2560ณ โถงอาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี- ช…

โพสต์โดย Innovative Technosociety บน 26 มกราคม 2017