• ขอเชิญศิษย์เก่า IT มทส. ร่วมงาน "20 ปี IT Reunion" ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 กิจกรรมภายในงาน เช่น การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ งานเลี้ยงสังสรรค์ งานทำบุญเลี้ยงพระ และการสะท้อนกลับและนำเสนอความคิดเห็นต่อหลักสูตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า

 • เปิดระบบเพื่อลงทะเบียนร่วมงาน และสั่งจองของที่ระลึกแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 พฤศจิกายน 58 โดยผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมงานสามารถสั่งของที่ระลึกได้ผ่านระบบลงทะเบียนเช่นเดียวกัน พิเศษสุด สั่งของที่ระลึกทุกชิ้นเพียง 725 บาท (จากยอดจริง 803 บาท)

 • ขั้นตอนการลงทะเบียน และ/หรือ สั่งของที่ระลึก
    1) เลือกเมนู "ลงทะเบียน" และสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
    2) Log In เข้าระบบ เพื่อลงทะเบียนร่วมงาน / สั่งของที่ระลึก
    3) ระบบจะสรุปยอดเงินที่ท่านต้องชำระ และรายละเอียดการโอนเงิน
    4) อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบ
    5) ทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบยอดโอน และแจ้งยืนยันสถานะผ่านระบบสมาชิก